V začetku novembra je v angleškem Warringtonu potekalo tretje srečanje partnerjev projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami. Eden od namenov obiska je bil spoznati uporabo naravnih učnih okoljih v dveh partnerskih šolah za otroke s posebnimi potrebami Bluebell Park School in Green Lane Community Special School.

Prednosti in slabosti učenja v naravnih okoljih doma in na tujem?

Za razliko od slovenskih partnerskih šol OŠ Ljuba Šercerja Kočevje in OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, kjer uporabljajo za razvoj vzgojno izobraževalnih metod v naravi kar bližnji gozd, v angleških šolah te možnosti nimajo, ker gozdnih površin v bližini ni. Močan argument, s katerim utemeljujejo izvajanje dejavnosti na prostem znotraj ograjenih šolskih dvorišč, je tudi skrb za varnost otrok in možnost pobega otrok. Šolska dvorišča sicer zajemajo večje površine, na njih imajo urejene senzorne vrtove, šolske vrtove na katerih pridelujejo zelenjavo in so v večini v obliki visokih gred in rastlinjakov, manjše površine dvorišč so porasle z drevjem in grmovjem, kjer tedensko izvajajo angleški koncept gozdnih šol. Osrednje dejavnosti so osredotočene na ognjišče, kjer pečejo kruh ali sladke penice. “Naravna okolja” so na ta način zelo načrtno urejena in kontrolirana ter ne omogočajo veliko manevrskega prostora za gibanje otrok, ki to možnost imajo. Po drugi strani pa z velikimi zelenimi in predvsem biotsko pestrimi šolskimi dvorišči, z urejenimi potmi omogočajo dostop do vsaj delčka »narave« otrokom, ki so na vozičkih. Delavnice v zunanjem okolju potekajo v obliki podobnih dejavnosti, kot pri nas. Tako so nam poleg gozdne šole prikazali še branje zgodb v naravi, gradnjo hotelov za žuželke, izdelavo naravnih čopičev in risanje z njimi, odtiskovanje, iskanje hroščkov,…

Štirje predmeti so dovolj, veščine za življenje so bolj pomembne

Med njihovimi in našimi šolami za otroke s posebnimi potrebami je še ena pomembna razlika, otroci so pogosto razdeljeni v razrede glede na zdravstvene težave in diagnoze. Tako imajo razred otrok z vedenjskimi motnjami, razred otrok z motnjami na avtističnem spektru, razred otrok z motnjami v duševnem razvoju,….Poleg štirih glavnih predmetov maternega jezika, matematike, znanosti in računalništvo je velik poudarek je na razvoju pozitivnih vedenjskih strategij in komunikaciji, kogniciji, fizičnemu razvoju in veščin za samostojno življenje. Šole so dobro opremljene, tako ima npr. Bluebell Park School dva bazena, trampolin sobo, dve veliki telovadnici, kolesarski vozni park za otroke, več senzornih sob ter številne didaktične in rehabilitacijske pripomočke. Zanimivi so številni senzorni programi, ki v notranjosti sobe “pričarajo” naravo z vsemi zvočnimi in slikovnimi učinki. Tako lahko v notranjosti sobe hodiš po žuborečem potoku, drsaš in brcaš listje dreves, loviš metulje ali snežinke. Vendar tudi njihovi specialni pedagogi čedalje bolj spoznavajo in cenijo številne senzorne izkušnje, ki jih ponuja pristna narava, s soncem, vetrom, naravno svetlobo in številnimi presenečenji. Otroci s posebnimi potrebami za razvoj kognitivnih in socialnih veščin namreč potrebujejo številne senzorne izkušnje, ki so prav naravnem okolju optimalne in tudi učenje na prostem je za otroke bolj smiselno.

Ozelenimo šolska dvorišča

Osrednji dogodek pa je vsekakor bil posaditev 140 dreves na šolskem dvorišču Green Lane Community Special School, seveda s pomočjo otrok. Mogoče bi tudi nekatere naše šole in vrtci lahko začeli premišljevati o podobnih ozelenitvah, vsaj tisti, ki nimajo gozda v bližini. Ponavadi zelo sramežljivo posadimo eno samo drevo, ampak vemo da drevesa niso samo za okras in senco, ampak tudi za plezanje, skrivanje in učenje.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo marca v Sloveniji, v kočevskih gozdovih.

Srečanje je potekalo v okviru projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami (Naravna učna okolja), Erasmus+, K2 Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Članek izraža stališče avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo na podlagi informacij, ki jih vsebuje.