V letošnjem letu je potekal mednarodni razpis za izbor najboljših praks na področju izobraževanj iz gozdne pedagogike, v okviru katerega se je Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije uvrstila v sam mednarodni vrh. Izbor je potekal v okviru Mednarodne zveze gozdarskih organizacij (IUFRO International Union of Forest Research Organizations), Univerze v Helsinkih in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (UN FAO United Nation Food and Agriculture Organization).

Glavni cilj tekmovanja je bil, poleg izbora najboljših, tudi medsebojna izmenjava najboljših praks, v upanju na nadaljnje sodelovanje. Izbor je potekal na podlagi vnaprej določenih meril – komisija je ocenjevala pedagoško kakovost, inovativnost in praktično učinkovitost praks na področju gozdne pedagogike.

Na razpis je prispelo 71 predlogov, iz 23 držav in iz vseh kontinentov. Predlogi so segali od primarnega, sekundarnega do terciarnega izobraževanja, ter pokazali izjemno stopnjo ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja, vendar je ocenjevalna komisija posebej izpostavila, da pri vseh predlogih najbolj izstopa skupna predanost učiteljev, ki so pokazali, da spodbujajo močne pedagoške prakse in s tem povezujejo in gradijo mreže, ki segajo preko državnih in političnih meja.

Mreža gozdnih vrtcev in šol je bila po prvem izboru uvrščena med 20 najboljših praks, po dodatnih dopolnitvah in obrazložitvah, ki jih je zahtevala ocenjevalna komisija, pa smo se uvrstili med 10 najboljših praks.

Ob praznovanju letošnjega Mednarodnega dneva gozdov – na temo gozdovi in izobraževanje, smo izvedeli, da smo si prislužili častno omembo in tako posegli v sam vrh, na kar smo lahko zelo ponosni.

Zmagali so kolegi iz Koreje s programom FOREST 101, namenjenim najstnikom, ki jih želijo seznaniti z naravo, ter obenem izboljšati samozavest in dobro počutje mladostnikov. Program je dosegel velik napredek in je zdaj redni element šolskega učnega načrta v Koreji.

Med kandidati za terciarno izobraževanje je zmagal program iz Azije (AP-FECM). AP-FECM je inovativen mrežni program, ki združuje veliko število visokošolskih zavodov na obsežnem geografskem območju in izjemno aktiven na področju razvoja gozdarskih visokošolskih učnih načrtov.

Ob tem priznanju, se zahvaljujemo vsem vrtcem in šolam, ki soustvarjajo mrežo, saj je to še ena potrditev, da delamo dobro. Še posebej se zahvaljujem Nataši Šefer iz OŠ Simona Jenka Kranj, ki je v sklopu izbora prispevala fotografije za objavo.

Več o tekmovanju na spletni strani organizacije IUFRO:

https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-education/outstanding-practices-forest-education/