V petek, 30. marca 2018, je na pobudo Vrtca Mali svet iz Pule (Vrtić Mali svijet Pula), potekal prvi seminar iz gozdne pedagogike za pedagoške strokovne delavce iz Hrvaške. Udeležilo se ga je 56 vzgojiteljev, učiteljev in predstavnikov organizacij iz širšega hrvaškega območja, ki jih zanima področje gozdne pedagogike.

V letu 2017 je mag. Natalija Györek z Inštituta za gozdno pedagogiko prvič predstavila delovanje in koncept Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije hrvaškim vzgojiteljicam puljskega vrtca Mali svet. Z navdušenjem so se pridružile Mreži gozdnih vrtcih in šol Slovenije in se odločile, da bodo v naslednjem letu poskušale z izvajanjem gozdne pedagogike v njihovem vrtcu. Dejavnosti gozdne pedagogike potekajo trenutno v šestih skupinah, tako v gozdu, kot ob morju ter tudi na poljih in travnikih v bližini enot vrtca. Pri tem sodelujejo z gozdarji iz Pule (Hrvatske šume – Šumarija Pula) in skavti (Odred izviđača Pomoraca »Uljanik«). Z dejavnostmi v naravi podpirajo celovit razvoj otroka, spoznavajo kulturno in naravno dediščino domačih krajev, se učijo reševanja konkretnih problemov, krepijo socialne veščine in otrokom poskušajo predati vrednote bivanja v naravnih okoljih. Irena Brajković, psihologinja v vrtcu navaja: “Vsaka ovira nam nudi nove izkušnje in je spodbuda za učenje.”

Po nastopu otrok, ki so zapeli gozdno himno ter že na začetku poskrbeli za dobro razpoloženje, je Brigita Urbanija, pedagoški vodja osrednjega kamniškega vrtca, predala izkušnje in spoznanja, ki so jih na področju gozdne pedagogike pridobili v zadnjih osmih letih. Ugotavljajo, da je spontana igra in gibanje v gozdu ključna za vsa področja otrokovega razvoja, predvsem pa za kognitiven in socialno čustveni razvoj otrok.

Mateja Mušič iz Vrtca Čriček je predstavila način življenja slovenskega javnega vrtca v gozdu, kjer Micina gozdna igralnica predstavlja osrednji prostor za razvijanje koncepta gozdnega vrtca. V njej preživljajo čas vsaj tri do štirikrat tedensko, v gozdu se igrajo, raziskujejo, berejo pravljice, plezajo na drevesa, spoznavajo rastlinske in živalske vrste, povabijo s sabo Zverjasca ali pa starše.

Lučka Drganc, učiteljica razrednega pouka in socialna pedagoginja z Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, je predstavila način dela na področju gozdne pedagogike v šolskem okolju in poudarila, kako pomembna so naravna okolja za vse otroke, posebej pa otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Praktični del seminarja je potekal v Šijanskem gozdu (Šijanski šumi), kjer smo predali udeležencem številne praktične pristope. Razpoloženje je bilo tako, kot je gozdna pedagogika: sproščeno, zabavno, poučno, sodelovalno, izzivalno in radovedno.

Udeleženci seminarji so bili navdušeni nad delom v Sloveniji, mi pa nad njihovo željo po učenju. Za naslednje šolsko leto skupaj s hrvaškimi kolegi z veseljem načrtujemo nove podvige. Lahko zapišemo, da se Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije širi v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije in Hrvaške.

Seminar je potekal v organizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko in v sodelovanju z Vrtcem Mali svet Pula (Vrtić Mali Svijet Pula), Vrtcem Antona Medveda Kamnik, Vrtcem Čriček iz Zgornje Bele (OŠ Matije Valjavca Preddvor) in OŠ Šmartno v Tuhinju.

Iskrena hvala Ireni in Sanji za vso organizacijo, prevode in energijo gozda, ki jo uspešno širita med zaposlene, in seveda tudi ravnateljici Sanji Subotić za vso podporo.

Mag. Natalija Györek