V Ribnici je 7. novembra potekala zaključna konferenca Zelena učna okolja, s poudarkom na prednostih učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami, katere se je udeležilo 70 strokovnjakov različnih strok: psihologi, specialni pedagogi, vzgojitelji, učitelji,  socialni pedagogi, logopedi, pedopsihiatri in gozdarji.

Ključno sporočilo konference: Čeprav je znanstvena baza dokazov glede učenja otrok s posebnimi potrebami v naravnih okoljih zelo majhna, praktične izkušnje kažejo, da otroci dosegajo boljše rezultate glede vseh oblik učenja v naravnih okoljih, kot preko klasičnega poučevanja.

Strokovnjaki se namreč strinjajo, da je učenje v naravnem okolju nudi povsem drugačne izkušnje, v primerjavi z učenjem v razredu. Naravna učna okolja so koristna, ker naravno okolje deluje kot stimulant, spodbuja vsa čutila in je zato posebej primerno za učenje otrok s posebnimi potrebami, pomembno pa vplivajo tudi na gibanje otrok, pridobivanje senzornih izkušenj ter s tem na nastanek novih možganskih povezav.

V okviru projekta so bila izdana tudi gradiva za delo z otroki s posebnimi potrebami v naravnih okoljih in sicer Pedagoški koncept in Aktivnosti s prilogo, ki smo jih ustvarili skupaj s partnerji iz Belgije in Združenega kraljestva.

Konferenca je potekala v okviru ERASMUS+ projekta Zelena učna okolja: Narava spodbuja razvoj in učenje otrok s posebnimi potrebami.