IGRE V GOZDU

Gozd ima v življenju ljudi pomembno vlogo, čeprav na to radi pozabimo. Poleg gospodarske naloge, vpliva na kvaliteto našega življenja: v njem se lahko rekreiramo, se sprostimo in umirimo; nadihamo se čistega zraka, se umaknemo pred poletno vročino, naberemo borovnice, kostanj ali gobe … Gozd nam ponuja tudi bogato učno okolje, v katerem dijaki aktivno prepletajo teoretične osnove s praktičnimi dejavnostmi. Navsezadnje je učna aktivnost učencev temeljni pogoj za uspešen potek in doseganje ciljev pouka v šoli z vidika trajnosti in kakovosti znanja.

Prvi letniki programa predšolska vzgoja se že vrsto let na različne načine seznanjajo z možnostmi za delo s predšolskimi otroki, ki jih ponuja gozd. V projektu sta povezana modul IOT in predmet BIO. Pri modulu IOT so že pred samim projektom izdelali vsak svojo projektno nalogo s tremi igrami, ki uresničujejo cilje s področja narave in ostalih področij po kurikulumu. Pri biologiji spoznajo gozd kot naravni kopenski ekosistem v okviru ekoloških vsebin, ki jih zajema učni načrt.

V gozdu smo delali v treh skupinah: prvo je vodila D. Centrih, drugo M. Krajnc, tretjo pa predstavnik Zavoda za gozdove, območna enota Celje, g. Boštjan Hren.

V okviru bioloških vsebin so dijaki v gozdu preučevali vpliv abiotskih dejavnikov (toplota, svetloba, količina vode) na biodiverziteto gozda. Pri raziskovanju biotske raznovrstnosti so se omejili na vrstno biodiverziteto gozda. Šteli so število vseh in število različnih rastlin. Živalim so določali njihov habitat.

Dijaki so skozi različne dejavnosti oblikovali odnos do gozda, pridobivali izkušnje in spretnosti. Spoznavali so zakonitosti gozda. Svoja doživljanja so ozavestili s čutili (vid, tip, sluh, vonj).

In vsako leto se potrdi izkušnja, da je gozd najlepša in najboljša učilnica, ki je dostopna vsem, če se le potrudimo vstopiti vanjo.

Metka Krajnc, prof.

Gimnazija Celje Center, program Predšolska vzgoja