SPOŠTOVANI!

 Inštitut za gozdno pedagogiko vas z OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Matije Valjavca Vrtec Čriček in v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Oddelek za biologijo

 VABI NA GOZDNI SEMINAR

 RAZISKOVALNI DNEVNIK GOZDNE UČITELJICE

 Opredelitev gozda na papirju…

“Gozd je ekosistem, ki ga sestavljajo živi dejavniki (drevesa, grmi, zelnate rastline, praprotnice, mahovi, ptice, glodavci, žuželke, polži, glive itd.) in neživi dejavniki (tla, voda v tleh, kamnine in zrak itd).”

je mogoče neoprijemljiva.

Zato smo se gozda lotili na drugačen način, s terenskimi pristopi, kot pravi gozdni raziskovalci. Skozi seminar nas bo zanimalo predvsem: “Kakšne inovativne pristope in metode dela za spoznavanje gozda lahko razvije pedagoški strokovnjak?” Seveda pa bomo v seminar vključili tudi strokovnjake Biotehniške fakultete, Oddelka za biologijo, s pomočjo katerih boste pobliže spoznali medveda, volka in risa. Skupaj smo oblikovali različne pristope in metode za delo v naravnih okoljih, ki jih bomo z veseljem delili tudi z vami. Seminar bo v celoti terenski (brez računalnika, brez PPT- PowerPointa), izveden s praktičnimi delavnicami in predstavitvami, ki jih boste lahko uporabili v vrtcih in šolah.

Čas je, da skupaj spoznamo GOZD, brez PPT (PowerPointa)!

Vabljeni!

Program seminarja najdete tukaj.