Gozdna pedagogika in pedagoško delo v gozdu se je v zadnjem desetletju odlično uveljavilo v slovenskih šolah in vrtcih. Gozdni vrtci in gozdne šole, ki izvajajo vzgojno izobraževalne dejavnosti v naravnih okoljih, pri tem navajajo številne pozitivne izkušnje.

Strokovno bo prikazano in utemeljeno, zakaj v Evropi skokovito narašča delež gozdnih vrtcev in se v šolah izvaja izobraževanje v naravnih okoljih.

Skozi sklop predavanj in terenskih izvedb bomo opredelili, kakšen vpliv ima naravno okolje na razvoj otrokovih možganov in kako vpliva na oblikovanje senzomotoričnega sistema, ki je izhodišče za ves nadaljnji kognitivni razvoj ter temelj zrelosti in učljivosti za vstop v šolo. Zanimalo nas bo, zakaj narava pozitivno vpliva na ustvarjalnost, čustvovanje, vedenje in številne kognitivne naloge.

Udeleženci bodo nadgradili kompetence iz poučevanja vsebin naravoslovja, jezika, matematike, gibanja, kulture in življenja v naravi s pedagoškimi pristopi gozdne pedagogike. Praktično bodo izpopolnili učne vsebine v okviru gozdne pedagogike in kompetence za izvajanja pouka v naravi.

Skozi gibanje v gozdu bodo praktično preizkusili in izpopolnili ustvarjalno gibalne in senzorično tipne gibalne vaje v naravi, povezali razvoj in gibanje z učenjem, spoznali ustrezen gibalni razvoj otrok, tudi za otroke s posebnimi potrebami. Spoznali bodo najpogostejše gibalne disfunkcije otrok in tudi prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami, otroke z avtizmom, motnjami v duševnem razvoju, cerebralno paralizo, gluhoneme otroke. Usvojili bodo znanje in kompetence na področju gibalnih rešitev v gozdu in naravnem okolju.

Izobraževanje priporočamo vsem vrtcem in šolam, ki se želijo priključiti Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ter vsem strokovnim delavcem, ki se še niste srečali z nami in želite spoznati našo zasnovo dela in razmišljanja.

Vabljeni, da se nam pridružite! Izobraževanje poteka v gozdu! Informacije o izobraževanju najdete TUKAJ!