V današnjem času smo priča različnim gibalnim motnjam v otroškem naravnem funkcionalnem gibanju. Mnogo se govori o hiperaktivnosti ter vedenjskih in čustvenih težavah otrok in mladostnikov, prav tako narašča delež otrok z učnimi težavami. Večina težav ima vzrok v zmanjšanju gibanja in prostih gibalnih iger v naravi v vrtcih, šolah in družinskem življenju. Skozi seminar bomo praktično izkusili in spoznavali naravne oblike gibanja, sproščanja in znova prepoznavali funkcionalne gibe, ki so v naši evoluciji zaspali. Utemeljili bomo zakaj je narava še vedno najboljša izbira za vzgojo in izobraževanje otrok, tudi tistih s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami.

Vabimo vas na gozdni seminar GIBANJE V NARAVI – KLJUČ DO OTROKA, ki bo potekal 15. marca 2018, v eni najlepših koč na Bohorju.

Skozi seminar bodo z vami:

Uroš Jelen prof. športne vzg.; sp. kinezioterapije: Gibalne vaje in gibanje v naravi imajo najmočnejši pozitivni vpliv na človeško telo v celoti. Narava nam ponuja ogromno možnosti za kvalitetno gibanje, zato večino svojega dela opravim na prostem. Na razvojnem oddelku vrtca skupaj odpeljemo otroke v naravo, kjer jim omogočimo izkušnjo zaznavanja narave preko njihovih čutil in jim pomagamo izvajati naravne oblike gibanja: jih zagugamo v spalnih vrečah, gibalno sprostimo, zmasiramo, jim omogočimo, da preko čutil spoznavajo naravo in skačejo s pomočjo pomočnika, jih postavimo na vse štiri na stabilnih in nestabilnih površinah, delamo z njimi preproste ravnotežne vaje, oponašamo živalska gibanja, itd.

Dejan Sotirov, dipl. zdravstvenik: Je izjemen predavatelj, ki ima veliko znanja, širine in občutka za mladostnike. S svojimi retoričnimi sposobnostmi mlade pritegne k poslušanju, s svojim znanjem pa jih prepriča v to, da imajo perspektivo in da je od njih samih odvisno, kako uspešni bodo… V okviru Zavoda Mavrični bojevniki že več let uspešno organizira in izvaja tabore v naravi za otroke z motnjami pozornosti in koncentracije, za katere navaja: »Delavnice, ki jih izvajamo, temeljijo na spodbujanju kreativnega mišljenja pri otrocih. Izvajajo se vaje za motoriko, spoznavamo starodavne in novodobne veščine znanj naših prednikov, ki so sobivali z naravo. Rezultati pri otrocih z ADHD in ADD so pozitivni. Narava sama po sebi pozitivno vpliva na človeka, nevtralizira mnoge stvari. Absolutno vpliva na njihove medsebojne odnose, na njihovo interakcijo. Je jedro našega obstoja, metoda za ozdravljanje sodobnih bolezni in dviga kvalitete življenja.«

Anton Lesnik, univ. dipl. inž. gozd., starosta slovenske gozdne pedagogike, skavt, poznavalec gozdov, odličen zgodbar: »Imel sem srečo, da sem lep del službenega časa preživel sredi gozdov na samotnih poteh in brezpotjih. Brez tega bi težko prenesel življenje v mestu, kamor me je zaneslo. Poslušati, videti, čutiti, razumeti – to so glavni pristopi v odnosu do narave za vsakega človeka. Vzgoja za odnos do narave se začne že v predšolskem obdobju in nadaljuje v poznejših obdobjih. To je vzgoja za doživljanje in spoznavanje narave ter odgovoren odnos do nje. Poslušati naravo v naravnem okolju sredi gozdov je bilo v preteklosti nekaj samoumevnega. Moja teta je na primer tenkočutno poslušala zvoke vetra in opazovala njegovo smer in po tem sklepala o vremenu. Tudi sam sem zelo rad poslušal veter. To je bila zame zelo lepa glasba. Še posebno kadar se je veter ujel v krošnje dreves, ali je zavil okrog vogalov hiše ali hleva. Posebno očarljivi so bili zvoki noči. Tudi dežne kaplje na strehi so imele svoj zvokovni čar, še posebno pa snežinke.«