V 5. razredu smo se v sklopu pouka NIT odpravili v gozd. Kje bi se o gozdni prsti lahko naučili več kot v naravi?

Najprej smo se naučili, kako so tla sestavljena, kaj sestavlja prst in kako nastaja. Nato smo se odpravili v gozd. Tam smo ugotavljali kaj je humus in kaj ga sestavlja. Učenci so raziskovali gozdna tla, iskali različne vzorce prsti ter si izmenjavali podatke o tem, kaj so našli v humusu. Kasneje smo skupaj poiskali kraj, kjer so sloji prsti lepo vidni. Najprej smo si jih ogledali na sliki iz učbenika, nato pa smo primerjali z videnim v naravi. Poudarili smo, da narava ne pozna tako jasno zarisanih meja, kot so opisane v učbeniku.

Sledilo je samostojno delo. Učenci so dobili dva raziskovalna lista (spodaj v prilogi). S prvim so raziskovali vrste prsti, z drugim pa različne lastnosti posameznih slojev. Ker v našem gozdu ni toliko različnih prsti, so vzorce dobili v zaprtih kozarcih, skritih v različnih delih gozda. Ko so prst našli so opisovali njene značilnosti. Za konec so v velikem kozarcu poustvarili sloje prsti.

Patricija Urankar, OŠ Toma Brejca

Priloga 1 SLOJI PRSTI

Priloga 2 VRSTE PRSTI