Na Inštitutu za gozdno pedagogiko smo na pobudo Uroša Jelena, prof. šport. vzgoje in specialista kinezioterapije, začeli razvijati novo področje, to je gibanje v naravi oziroma v gozdu. Nastal je že tudi prvi priročnik z naslovom Naravno gibanje otrok, ki zajema gibalni razvoj otroka, naravne oblike gibanja v gozdu, gibalne vaje v gozdu, gibalne igre skozi letne čase in delo v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami.

Priročnik je bil prvič predstavljen pedagoškim strokovnim delavcem v maju na seminarju Učenje z naravo, kjer so bile vaje tudi praktično prikazane in smo jih izvajali skupaj z Urošem. Priročnik nedvomno pomeni korak iz telovadnic in usmerjene vadbe k zdravemu otroštvu.

»Iz kateregakoli vidika pogledamo, je statičnega in pasivnega gibanja preveč. Kot starši, vzgojitelji smo poslani, da otroci živijo, čutijo, izražajo, spoznajo in ohranjajo prosto igro v naravi. Vse tehnike, metode poučevanja, ozaveščanja, delo, igre, ki se dogajajo v pristnem naravnem okolju, delujejo na otroka mnogo bolj celostno kot pa v zaprtih prostorih.«

»V sistem izobraževanja bo potrebno umestiti več ur poučevanja, ozaveščanja v neposrednem naravnem okolju, ustvariti prostore za zunanje poučevanje, preživljanje prostega časa in gibanja.«

Uroš Jelen

V naslednjem šolskem letu bo osrednja tema Mreže gozdnih vrtcev in šol gibanje v gozdu. Migali bomo čisto vsi: učiteljice, vzgojiteljice, otroci, starši in tudi mi. Več pa izveste v jeseni.

Na seminarju Učenje z naravo.