VRTEC ZAGORJE OB SAVI

Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi

Kontaktna oseba: Lučka Kokole

 

V namen izvajanja projekta Gozdni vrtec bodo pripravili potujoči nahrbtnik za spodbujanje učenja v gozdu. S pomočjo nahrbtnika se bodo povezali med enotami Vrtca Zagorje ob Savi. V projektu bodo sodelovale štiri skupine. Nahrbtnik bo potoval iz skupine v skupino. V njem bodo zapisane dejavnosti, ki jih bodo strokovni delavci izvajali skupaj z otroki. Naloge bodo za otroke vedno presenečenje. Pri načrtovanju bodo izhajali iz kurikuluma in pripravili dejavnosti, pri katerih se bodo prepletala različna področja. Pri vseh dejavnostih bodo spodbujali tudi čutno zaznavo otrok.

Za motivacijo, so poleg nahrbtnika, izdelali ročno lutko Gabra – gozdnega škrata, ki bo otrokom vsakokrat prinesel nahrbtnik ter jih spodbudil k raziskovanju gozda. Projekt bodo začeli izvajati s 1. oktobrom 2021, potekal pa bo vse do konca vrtčevskega leta.  Odzive otrok bodo mesečno evalvirali.

Za  vključitev v projekt Gozdni vrtec so se odločili, ker v njem vidijo priložnost, da otroci čim več časa preživijo aktivno v gozdu in spoznavajo gozd kot prostor, ki ponuja zelo veliko priložnosti za igro, raziskovanje, gibanje. Hkrati pa z gibanjem v naravi pri otrocih krepijo imunski sistem, motorične spretnosti, koncentracijo ter razvijajo njihovo domišljije in kreativnosti. Ob vsem tem pa pridobivajo tudi na samozavesti, samozaupanju, socialnih odnosih ter odnosih do drugih živih bitij in narave.