Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Kontaktna oseba: Sandra Smeh

V Vrtcu Sonček v Sv. Juriju ob Ščavnici obiskujejo gozd v vseh letnih časih, saj ga otroci zelo radi spoznavajo v vsej njegovi raznolikosti. Kadar je le mogoče, smuknejo v gozd, saj jim je tam zelo prijetno – otrokom in strokovnim delavkam. Gozd je v neposredni bližini, zato se tja lahko odpravijo že zgodaj z zelo majhnimi otroki. Otroci v vrtcu hitro spoznajo gozd in ga začnejo s pomočjo vzgojiteljic že zgodaj spoznavati v vsej svoji veličini. Pri gozdnih dejavnostih izhajajo iz otrok, saj imajo veliko zanimivih izkušenj in idej. S seboj v gozd vzamejo pripomočke, kot na primer lupe, da si pobliže ogledajo zanimivosti, jih morda tudi fotografirajo in potem o njih še berejo, včasih kar v gozdu. Velikokrat delček gozda prinesejo s seboj v igralnico za ustvarjanje in igro. Ob vsem tem razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do žive narave in spoznavajo, da lahko sami in s pomočjo gozda vplivajo na svoje zdravje in počutje. Spoznavajo, kaj potrebujejo za življenje oni sami in druga živa bitja in se učijo življenja v sožitju z naravo. Strokovne delavke vrtca so mnenja, da ponuja gozdna pedagogika odličen pedagoški pristop, kar potrjujejo tudi otroci s svojim navdušenjem nad gozdom.