Vrtec Šmartno ob Dreti

Šmartno ob Dreti 27

3341 Šmartno ob Dreti

Kontaktna oseba: Barbara Finkšt

Gozdno pedagogiko v vrtcu izvajajo že več let, saj se nahajajo v čudovitem okolju, kjer jih obkrožajo gozdovi, travniki in polja. So manjša enota z dvema oddelkoma otrok prvega in drugega starostnega obdobja in k projektu so pristopili skupaj.

Ideje za izvedbo dejavnosti se v vrtcu pojavljajo spontano, glede na letni čas, temo ter predvsem na sposobnosti in interese otrok. Otroci so navdušeni nad bivanjem na prostem, v gozdu in raziskovanjem le tega.

Na začetku izvajanja gozdne pedagogike, so seznanili starše ter prejeli pozitivne odzive in spodbude. Gozdna pedagogika se s kurikulom za vrtce lepo dopolnjuje, saj lahko z njo povežejo vsa področja dejavnosti, ter v naravi uresničujejo različne cilje. Strokovni delavci težijo k spodbujanju in razvijanju samostojnosti, ki jim ga bo gozdna pedagogika nedvomno pomagala uresničevati, saj bivanje v naravi in pridobivanje konkretnih izkušenj z elementarnimi igrami in simbolno igro krepi, spodbuja in razvija otroka na vseh področjih. V prihodnje bodo v naravi in gozdu izvedli še več dejavnosti, tudi takšne, ki so jih do sedaj izvajali v igralnicah. Njihova želja je igralnica na prostem in čarobni gozdiček s pravljičnim stolom. Vizija mlajše skupine pa je »Pomagaj mi, da naredim sam«, ki jo vidijo kot prednost pri izvajanju projekta, saj so otroci motivirani, iznajdljivi, pravi raziskovalci, ki bodo na podlagi zunanjih motivatorjev, bolj notranje motivirani.

Delo bodo preko foto utrinkov in skupnih delavnic predstavili staršem ter jih povabili k sodelovanju. V mlajši skupini bodo izvajali celoletni raziskovalni projekt Raziskovalni nahrbtnik, ki bo spodbujal starše k druženju in preživljanju prostega časa v naravi. Starši bodo z otrokom sledili navodilom iz nahrbtnika in skupaj raziskovali naravo. V okviru letnega delovnega načrta vrtca imajo načrtovan skupen pohod s starši, druženje v čarobnem gozdičku, orientacijski pohod in predstavitev vzgojnega dela v vrtcu.