Šolska ulica 25, 5250 Solkan

Kontaktna oseba: Urška Komel

V solkanskem vrtcu izvajajo gozdno pedagogiko zadnja tri leta. Sprva so jo vključili v dejavnosti enega oddelka, že v naslednjem letu pa so se navdušile še druge vzgojiteljice, tako da je zdaj v to vključen celoten vrtec s tremi enotami. Ob obisku gozda podajo največ idej otroci sami s svojim zanimanjem, vprašanji, razmišljanjem. Ker znajo vzgojitelji otrokom dobro prisluhniti, so njihovi odzivi zelo doživeti in radi sodelujejo pri različnih gozdnih aktivnostih. Ugotavljajo, da prinaša usklajevanje kurikuluma za vrtce z otrokovi idejami in potrebami velik doprinos k njegovemu napredku in samostojnosti. Otroci pridobijo v gozdu različne spretnosti, kot na primer samostojnost, sodelovanje, strpnost, gibanje po naravnih tleh in materialih, naučijo se reševanja gibalnih izzivov in spontanega uživanja v naravi.