VRTEC PRI OŠ PUCONCI

Puconci 178, 9201 Puconci

Kontaktna oseba: Saša Kerčmar

 

Gibanje v naravi in pridobivanje izkušenj z lastno aktivnostjo je pri otroku odločilno za razvoj višjih miselnih funkcij kot so govor, branje in pridobivanje številskih predstav. Tega se v vrtcu zelo zavedajo, zato je obiskovanje naravnih okolij, ki jim jih nudi bližnja okolica vrtca, že stalnica njihovega dela. Ker so podeželski vrtec, imajo obilo možnosti raziskovanja različnih naravnih okolij in biotske raznovrstnosti, ki jim jih takšna okolja nudijo. Letos so se zato prvič pridružili Mreži gozdnih vrtcev in želijo do potankosti izkoristiti neposredno bližino gozda in tako še bolj sistematično in načrtno vključiti koncepte gozdne pedagogike v obstoječi kurikulum. Principi gozdne pedagogike so kompatibilni s področji in cilji kurikuluma in jih pomembno nadgrajujejo v trajnejša spoznanja.

Koncepti gozdne pedagogike sovpadajo tudi z njihovo letošnjo prednostno nalogo vrtca ˝Z dejavnostmi za celostni razvoj, učimo in vzgajamo danes, za boljši in lepši jutri˝. Otrokom želijo privzgojiti občutljivost do naravnih okolij, jim približati pomembnost in vrednost narave, da postane njeno čuvanje njihova ponotranjena vrednota. Projekta se zato lotevajo z entuziazmom in zavedanjem, da takšen koncept dela popolnoma ustreza celostnemu razvoju otrok in njihovim potrebam po gibanju, druženju in nenehni radovednosti, ki ju v gozdu lahko zadovoljujejo z neumornim raziskovanjem.