VRTEC PRI OŠ KUNGOTA

Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota

Kontaktna oseba: Anita Punčuh

Ker je vrtec v neposredni bližini gozda, izvajajo dejavnosti v gozdu in naravnih okoljih že veliko let. Ideje za dejavnosti oblikujejo vzgojiteljice v času načrtovanja in tudi na strokovnih aktivih delavk. V naravi brez težav izvajajo različna področja kurikula. Otrokom je tako omogočeno veliko svobodnega gibanja, aktivnega raziskovanja, skupine so po bivanju v naravnem okolju mirnejše, odnosi med otroki so boljši. Starši jih podpirajo, saj razumejo vrednost tovrstne pedagogike. Z vključitvijo v mrežo si želijo, da bodo na področju gozdne pedagogike še uspešnejši, saj bo več priložnosti za izmenjavo idej med vrtci.