Vrtec pri OŠ Artiče

Artiče 39, 8253 Artiče

Kontakta oseba: Martina Makovec Žagar

 

Vrtec je vpet v čudovito naravno okolje in ga že vsa leta z otroki z veseljem obiskujejo.  Ideje črpajo predvsem iz bogastva otroške domišljije, ki se porajajo in razvijajo med bivanjem v gozdu. Pri tem skušajo slediti kurikularnim ciljem, vendar upoštevajo otrokovo naravno potrebo po gibanju in igri v naravi, omogočajo jim čim več svobode, proste igre, gradnje fantazijske igre in skupinskih iger. Prednosti igre v naravi so velike. Motorične spretnosti pridobivajo na naravnih igralih, v gozdu razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, spodbujajo radovednost in interakcije med vrstniki. Tako se otroci lažje spopadejo s stresom in so bolj zdravi ter obenem gradijo kompleksen čustveni, socialni, intelektualni in fizični svet skozi igro. Menijo, da je gozd privlačen v vseh letnih časih in dovolj velik za vse njihove ideje.

Starši so jim čedalje bolj naklonjeni in jih pri izvajanju dejavnosti v gozdu podpirajo. V prihodnje želijo čim več aktivnosti prenesti v naravna okolja.