Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Matic Škulj

V gozd so začeli načrtno zahajati v šolskem letu 2014/15. V tem času so spoznali, da ima gozd pozitivne učinke na otroke in vzgojitelje in da so cilji, ki jih želijo doseči s in za skupino otrok, v naravnem okolju lažje dosegljivi. Vzgojitelj namreč v gozdu lažje krepi potenciale posameznega otroka. Dejavnosti, igra in bivanje v gozd otrokom pomaga na osebnostnem, socialnem, motoričnem in kognitivnem področju. Ugotovili so, da je z večjo aktivnostjo otrok bolj izpostavljen nevarnostim, a je njegova varnost še vedno odvisna od njegovega lastnega vedenja.

Znotraj kolektiva so opravili raziskavo (avtor, Matic Škulj) s katero so želeli ugotoviti, kako pogosto njihovi strokovni delavci obiskujejo gozd in ga vključujejo v vsakodnevne dejavnosti. Ugotovili so, da se večina strinja o pomembnosti vračanja k naravi in da si tja tudi želijo, vendar se zelo redko odpravljajo v gozd, zaradi različnih omejitev, strahov in predsodkov. Tako so v šolskem letu 2017/18 ustanovili strokovni aktiv na temo gozdnega vrtca. Aktiv je potekal v gozdu in je poskušal dodatno motivirati zaposlene k obisku. Danes je v njihovem vrtcu vse več skupin, ki se pogumno odpravljajo v ta pomembni učni prostor, ki neposredno ponuja naravne zakonitosti in jim nudi doživetja in izkušnje. Predvsem pa se zavedajo, kako pomembna je suverenost vzgojitelja v tem okolju.