Vrtec Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje

Kontakta oseba: Darja Perdih

V Trebnjem izvajajo gozdno pedagogiko v dveh oddelkih vrtca. Ideje, ki jih najdejo v literaturi, prilagajajo razvojnim potrebam otrok. Tako otroci kot njihovi starši so nad gozdnimi dejavnostmi, ki jih izvajajo v vrtcu, navdušeni, zato mnogi zdaj tudi sami v prostem času zahajajo v gozd. Vsa področja, ki so navedena v kurikulumu za vrtce izvajajo tudi v gozdu, načrtovanim dejavnostim pa vedno sledi tudi prosta igra. Opažajo, da gozdna pedagogika vpliva na celostni razvoj otrok. Otroci se v gozdu učijo na podlagi lastnih izkušenj, krepijo samozaupanje in samopodobo ter razvijajo ustvarjalnost, kreativnost in svojo domišljijo.