Vrtec Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje

Kontakta oseba: Darja Perdih

V Trebnjem izvajajo gozdno pedagogiko v dveh oddelkih vrtca. Ideje, ki jih najdejo v literaturi, prilagajajo razvojnim potrebam otrok. Tako otroci kot njihovi starši so nad gozdnimi dejavnostmi, ki jih izvajajo v vrtcu, navdušeni, zato mnogi zdaj tudi sami v prostem času zahajajo v gozd. Z otroki v gozd zahajajo enkrat tedensko, kjer imajo otroci možnost, da razvijajo in krepijo svoje gibalne sposobnosti, raziskujejo, preko igre urijo svojo domišljijo, ustvarjalnost, inovativnost in se tako učijo na podlagi lastnih izkušenj. Ugotavljajo, da so otroci postali gibalno bolj spretni, raziskovalni, se znajo sami zaigrati brez dodatnih spodbud in da z nasmehom na obrazu odhajajo v gozd.