Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju

Kontaktna oseba: Sara Kraner

V vrtcu pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju izvajajo gozdno pedagogiko že vrsto let. Vanjo so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Strokovni delavci vrtca so mnenja, da je takšen pristop pridobivanja novih znanj zelo učinkovit, saj otroci z lastnim raziskovanjem preko gibanja v bližnjem gozdu razvijajo svoje mišljenje in si preko novih informacij širijo obzorja. Otroci so v primerjavi z zaprtimi igralnicami v gozdu bolj sproščeni, medsebojno povezani, pripravljeni za kompromise in dojemljivi. Preko raziskovanja bližnjega gozda poskušajo vzgojiteljice otrokom gozd približati kot naravni kotiček prijateljstva, v katerem lahko izmenjujejo svoja mnenja in občutke in se med seboj povezujejo. V gozdnatem delu narave najdejo otroci veliko naravnih igrač, sprostitev, majhne živalske prijatelje in edinstveno glasbo. Vse to se skozi letne čase spreminja in jim omogoča raziskovanje in razvijanje na vseh področjih kurikuluma. Otrokovo zanimanje je za vzgojitelja ključno – to je tudi vir za črpanje idej in vključevanje novih dejavnosti.