VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA

Rašiška 7, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Simona Hrovat

Z gozdno pedagogiko se v Vrtcu Hansa Christiana Andersena poglobljeno ukvarjajo zadnji dve leti, ko vse bolj spoznavajo velik vpliv gozda na otrokov vsakdan in njegov razvoj. Oblikovali so strokovni aktiv, ki se poglobljeno izobražujejo na področju gozdne pedagogike in poskušajo v vseh oddelkih vrtca uvesti gozd kot zunanjo igralnico oddelkov, kot dodaten kotiček, kjer pridobivajo otroci drugačne izkušnje, ki jih bogatijo. V bližini Vrtca Hansa Christiana Andersena se nahaja več gozdnih površin: Mostec, okolica Koseškega bajerja, Tivoli, Rožnik. Večina vrtčevskih otrok preživi veliko časa v teh naravnih okoljih, saj je celoten kolektiv strokovnih delavk mnenja, da omogoča gozd otrokom celostni razvoj. V gozdu razvijajo timsko delo, otroci učijo dogovarjanja in sprejemanja kompromisov. Navajajo jih na sprejemanje odgovornosti, reševanje gibalnih izzivov. V  gozdu so otroci ustvarjalni, umirjeni, tišji kot v vrtcu, spoznavajo naravo preko izkustvenega učenja in multisenzorično. Hkrati stremijo k doseganju načel in ciljev z vseh področij kurikuluma in medpodročnemu povezovanju. Tako, kot želijo vzgojitelji del notranjih prostorov vrtca prenesti v gozd, želijo tudi del gozda prenesti v vrtec – v mislih imajo predvsem vedenjske značilnosti otrok: umirjenost, nekonfliktnost, motiviranost, sodelovanje, asertivno komunikacijo.