Galjevica 35, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Miha Mrak

Ob vznožju Golovca imajo naravo na dosegu roke – gozd, travnik, gredice, ribnik. V Vrtcu Galjevica to naravo spoznavajo, raziskujejo, se od nje učijo, jo ohranjajo lepo in jo sooblikujejo. Učijo se spoznavati vse lepo v njej, jo zaznati in občudovati. In narava jim vse vrača – jih umirja, osveži, sprosti in jim nudi mirno zatočišče. Otroci in strokovni delavci vrtca že od nekdaj radi zahajajo v bližnji gozd in ga v polni meri vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo. V gozdu izvajajo najrazličnejše dejavnosti z vseh področij kurikuluma. Tam najpogosteje izvajajo gibalne in naravoslovne dejavnosti. V toplejših mesecih so v gozdu še pogosteje in izvajajo v njem tudi dejavnosti s področij jezika, matematike in umetnosti. V gozdu se otroci sprostijo in umirijo, to je prostor za njihovo raziskovanje in ustvarjanje. Tukaj razvijajo svojo družabnost, empatijo in zaupanje vase, tukaj krepijo socialne odnose. Razvijajo svoje lastne koncepte iskanja rešitev ob različnih situacijah, v katerih se znajdejo v naravnem okolju, ki ga nudi gozd.