Vrtec Čriček, Zgornja Bela 67, 4205 Preddvor

Kontakta oseba: Mateja Mušič

Na Zgornji Beli pri Preddvoru smo v gozdu v bližini vrtca uredili Micino igralnico, ki se imenuje po sovi Mici. V to naravno igralnico zahajamo večkrat tedensko. Na določenem prostoru v gozdu smo uredili naravne kotičke in jih poimenovali Kotiček dom, Kotiček na štoru, Gledališče, Okrogli kotiček, Pleteni kotiček itd. Nekateri kotički ostanejo dlje časa, drugi se, tako kot narava, neprenehoma spreminjajo. Kotički so namenjeni prosti domišljijski igri pa tudi načrtno izvedenim dejavnostim, ki jih s tem preselimo iz vrtca na prosto. Nekatere pripomočke za igro in urejanje igrišča prinašajo otroci s seboj v gozd na vozičku Bubi. Z veliko skrbjo in obzirnostjo do narave gozdno igrišče redno urejamo, a hkrati skrbimo, da posegi v naravo niso preveliki.