VRTEC BELTINCI

Jugovo 33, 9231 Beltinci

Kontaktna oseba: Martina Vidonja in Simona Voros

Začetki gozdne pedagogike v Vrtcu Beltinci segajo v šolsko leto 2018/19, ko sta jo pričela izvajati dva oddelka. V šolskem letu 2019/20 program gozdni vrtec izvaja pet enot vrtca, od skupno šestih, vključenih je enajst oddelkov vrtca, od skupno osemnajstih. V Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije so vključene enote: »Bibe« Beltinci, »Sonček« Dokležovje, »Sodček« Gančani, »Cigelček« Melinci in »Mlinček« Ižakovci. Vse njihove enote so uvrščene v naravno okolje, kar je bistveno vplivalo na odločitev, da bodo čim več časa preživeli zunaj, v naravnem okolju.

Bivanje v gozdu otrokom omogoča sprostitev, drugačen način učenja in vedenja ter navezovanja pristnih medsebojnih odnosov. V času, ko ima vse več otrok motnjo pozornosti, ko so otroci vse bolj nemirni in imajo različne vedenjske posebnosti, je tovrstna usmeritev navzven zelo pomembna. Z gozdnimi dejavnostmi želijo razvijati spoštljiv odnos otrok do narave, jih naučiti spontanega opazovanja, raziskovanja, predvidevanja, odkrivanja, spoznavanja in ugotavljanja. Otroci pridobivajo izkušnje z naravo in živimi bitji, ki živijo v gozdu. V gozdu se sproščajo, gibajo in se naužijejo svežega zraka.

Starši so novo idejo sprejeli z navdušenjem. Strinjajo se, da je ob ustrezni skrbi za varnost, bivanje v gozdu neprecenljivo.

Njihov strateški plan je sistematično poglabljanje vseh področij kurikuluma. Tako so se v šolskem letu 2019/20 odločili, da več pozornosti namenijo področju narave, v naslednjem šolskem letu pa področju glasbe. Vse našteto bodo prenašali v gozd, kjer bodo s pomočjo ustreznih pristopov izvajali dejavnosti iz vseh področij kurikula in zagotavljali najvišjo možno stopnjo medpodročnega povezovanja. Zaposleni v Vrtcu Beltinci verjamejo, da je to možno, in da bivanje v naravnem okolju prinaša rezultate.