VRTCI BREZOVICA

Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica

Kontaktna oseba: Nika Zibelnik

 

Zavod Vrtci Brezovica sestavlja osem enot, katere se razprostirajo po prelepem Ljubljanskem barju. Okolica jim ponuja številne priložnosti za bivanje na prostem. Ena izmed prednostnih nalog vrtca je tudi prenašanje kurikularnih dejavnosti izven meja igralnic. Trudijo se, da bi otroci čim več časa preživeli na prostem, zato so v nekaterih skupinah uvedli zelene dneve. To so dnevi, ko so zunaj v vsakem vremenu. Želijo si, da bližnji gozd ali travnik postaneta njihova naravna igralnica, saj se zavedajo, da je narava najboljša učiteljica. Le-ta jim ponuja številne možnosti in priložnosti za hojo po neravnem terenu, nabiranje različnih naravnih materialov, igro s palico, uživanje v vožnji po prelepem jesenskem listju. Gozd je odličen prostor za nekonstruirano  igro z neomejeno ponudbo različnih naravnih pripomočkov in igrač.

Strokovni delavci se zavedajo, da otrok z obiskovanjem različnih naravnih okolij razvija in bogati svoje spretnosti in sposobnosti, se krepi na socialno-čustvenem področju in nadgrajuje svoje gibalne sposobnosti. Gozd otrokom in strokovnim delavcem predstavlja neomejen prostor, znotraj katerega lahko vsakdo poišče prostor zase, umiritev in prisluhne zvenu narave. Z rednim obiskovanjem gozda, tudi zaposleni skrbijo za promocijo zdravja na delovnem mestu. Ob kontinuiranemu odhajanju v naravna okolja se bodo trudili ohranjati spoštljiv odnos do žive in nežive narave ter spoštovati naravne zakonitosti in ohranjanje okolja takšnega, kot so ga prejeli ob prihodu.