Petrov vrtec

Šentpeter 26, 8222 Otočec

Kontaktna oseba: Karmen Debevec

Petrov vrtec je zasebni katoliški zavod, kjer že v osnovi iščejo povezavo z naravo, saj je le ta v simbiozi s krščanskim naukom. Otrokom želijo privzgojiti ljubezen do gozda, narave, stvarstva. Zavedajo se, da današnji otroci ne preživljajo več toliko časa na prostem, zato jim želijo pokazati, da je to pomembno in posledično vplivati na ravnanje staršev, da bi čim več časa preživljali z otroki v naravi, kjer so neomejene možnosti za učenje in igro.

Gozdno pedagogiko bodo začeli načrtno izvajati v šolskem letu 2020/21. Pred vključitvijo v mrežo so aktivno preživljali čas v bližnjem gozdu, zdaj bi pa radi zgodbo nadgradili. Sodelovale bodo vse tri skupine otrok, v starosti od 1 do 6 let. Z vključitvijo v mrežo bodo na načelni ravni zavezani, da gozd obiskujejo vsaj enkrat tedensko, v vseh vremenskih pogojih. Ideje črpajo iz različnih virov: s spletnih strani, revij, znanstvenih del na temo narave, gozda, gibanja, Kurikula za vrtce, preteklih izkušenj ter danosti lokalnega okolja. Gozd povezujejo z vsemi področji kurikula; z umetnostjo: lutkovna predstava v gozdu, gibanjem: tek, poligon, naravo: raziskovanje, jezikom: pravljični kotiček v gozdu, pesmi, matematiko: prirejanje, štetje, iskanje naravnih materialov, družbo: gozdni bonton, spoznavanje poklicev v povezavi z gozdom.

Odzivi otrok so zelo dobri, radi preživljajo čas v naravi, prav tako so pozitivni odzivi staršev. Vzgojitelji pa si želijo v prihodnje čim bolj izkoristiti naravne danosti bližnjega gozda, ter pridobiti veščine za strokovno izvajanje dejavnosti in vsebin tudi izven vrtčevskih igralnic.