OŠ TONETA PAVČKA

Postaja 1, 8216 Mirna Peč

Kontaktna oseba: Staša Hočevar Zajc

 

V projekt so se v šolskem letu 2022/2023 vključili oddelki 1. triletja. Izvajanje določenih učnih ur oz. učnih vsebin so že do zdaj pogosto izvajali na prostem: na terasi pred učilnicami, v bližnjem gozdu in na sosednjih travnikih. V tem šolskem letu pa bodo še bolj načrtno strmeli k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del načrtovanih dejavnosti.

Naš načrt o izvajanju pouka v bližnjem gozdu obsega:

–              Hoja in tek po gozdu

–              Sproščanje

–              Spoznavanje drevesnih in drugih rastlinskih vrst

–              Preštevanje, razvrščanje, urejanje, razporejanje … naravnih materialov

–              Gradnja bivakov

–              Izvajanje bibliopedagoških ur pod krošnjami dreves

–              Samostojno branje v visečih mrežah

–              Medrazredno tekmovanje »1000 ur zunaj«

–              Skrb za urejenost okolice

Vsekakor pa bodo odprti za ideje in predloge učiteljev, staršev in predvsem otrok in jih vključevali v že načrtovane dejavnosti.