OŠ ŠMIHEL PODRUŽNICA BIRČNA VAS

Birčna vas 1, 8000 Novo mesto

Kontaktna oseba: Marjanca Šoško

 

Njihovo podružnico obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda. Obdajajo jo gozdovi in travniki, zato vsi učitelji že vrsto let z učenci večkrat preselijo pouk na prosto, se odpravijo na travnik ob šoli ali v gozd. Tukaj izvajajo predvsem ure glasbe, športa, spoznavanja okolja, pa tudi druge predmete in dneve dejavnosti ter na tak način uresničujejo cilje, zapisane v učnem načrtu. Branje na prostem, kjer si učenci poiščejo svoj kotiček in mir, je za učence veliko bolj privlačno, kot v učilnici in nikoli ne traja predolgo. Učenci so za učenje na prostem, preko gibanja in igre visoko motivirani, vsebine pa si bolje in hitreje zapomnijo. V naravi se vsi dobro počutijo, se sprostijo in umirijo. Starši podpirajo gibanje in učenje v naravi, saj učenci doma z veseljem pripovedujejo o takšnem načinu dela. Podružnica že vrsto let sodeluje v projektu, preko katerega raziskujemo in spoznavamo kulturno in naravno dediščino domačega kraja. Še posebno so ponosni na njihovo sekvojo, ki raste v bližini šole in so jo v okviru omenjenega projekta posvojili. Ponosno jo opazujejo in večkrat obiščejo.

Ideje za izvedbo dejavnosti črpajo predvsem iz lastnih zamisli, nekaj pa jih najdejo tudi v različnih strokovnih člankih ter na spletnih straneh. Želijo se vključiti v strokovna izobraževanja, ki podpirajo učenje na prostem. V prihodnje želijo čim več pouka prenesti v naravo in izdelati čisto pravo učilnico na prostem, učencem pa omogočiti pristen stik z naravo, da jo začutijo in spoznajo z vsemi čutili, se jo naučijo spoštovati ter spoznavati učno snov preko naravnih didaktičnih materialov.