OŠ Selnica ob Dravi

Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi

Kontaktna oseba: Barbara Bedjanič

Na Osnovni šoli v Selnici ob Dravi izvajajo gozdno pedagogiko (poleg obeh podružničnih šol Gradišče in Sv. Duh na Ostrem vrhu) že dve leti tudi na centralni šoli, in sicer so jo izvajali najprej v obeh oddelkih 1. in 2. razreda, letos pa jo načrtujemo še v 3. razredu. Delo v okviru gozdne pedagogike poteka pod projektom z naslovom GOZD SKOZI LETNE ČASE. Vsaj dva do tri krat na posamezni letni čas se odpravijo vsi v gozd. Vse dejavnosti v gozdu so skrbno načrtovane in prilagojene trenutnemu letnemu času. V večini potekajo v skupinah (naprej formirane skupine učencev), zaradi lažje organizacije, lažjega dela v gozdu, vodenja in nadzora dela skupin.

V dveh letih so izvedli veliko število aktivnosti. V gozdu se izvajajo vsi predmeti po predmetniku: spoznavanje okolja, slovenski jezik, matematika, šport, likovna umetnost in glasbena umetnost. V 1. razredu je bil poudarek gozdne pedagogike na opismenjevanju, štetju in računanju do 20.

V novem šolskem letu 2020/2021 bodo izvajale gozdno pedagogiko tudi ostale strokovne delavke, od 1. do 3. razreda, skupaj 6 oddelkov. Nadaljevali bodo s projektom Gozd skozi letne čase in se potrudili, da bodo vsaj enkrat na mesec v gozdu ali v njegovi bližini.

Opis ene izmed dejavnosti: »Razgrnili sva belo rjuho, na kateri so bile napisane črke abecede. Učenci so iskali v gozdu različne predmete (vejica, storžek, cvetlica), ugotavljali začetni glas in polagali predmete na rjuho k posamezni črki. V jesenskem času smo izdelali jesenske škratke iz odpadlega listja, vsak učenec si je izbral v gozdu svoje drevo in je s pomočjo gline in plodov, vejic svoje drevo spremenil v gozdnega čuvaja.«