OŠ SELNICA OB DRAVI VRTEC KOBANČEK

Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi

Kontaktna oseba: Polonca Golič

 

Prejšnja leta je gozdno pedagogiko izvajala podružnica Sv. Duh na Ostrem vrhu. V lanskem šolskem letu se je Mreži gozdnih vrtec in šol Slovenije pridružila podružnica Gradišče na Kozjaku. V tem šolskem letu pa so se odločili, da bodo na ravni Mreže gozdnih vrtcev sodelovali enotno kot Vrtec Kobanček. Tokrat bo v projekt vključenih 70 otrok iz štirih skupin.

Vrtec Kobanček se nahaja v Selnici ob Dravi, pod vznožjem kozjanskega hribovja, kar jim ponuja pestro in pisano okolje za izvajanje gozdne pedagogike. Otroci obožujejo gibanje na prostem, predvsem pa raziskovanje in igro v gozdovih, ki jih obdajajo. Ideje za izvajanje dejavnosti bodo črpali iz otrok samih in jih nadgrajevali. Iskali jih bodo na spletu iz primerov dobre prakse in od skupin, ki so na tem področju že veliko doživele. Izhajali bodo predvsem iz interesov in možnosti, ki jim jih ponuja bližnje okolje. Odprti bodo za vse pobude in ideje, tako s strani staršev, krajanov, sodelavcev in otrok. V okviru gozdnega vrtca bodo tekom leta skušali na prosto in v gozd prenesti vsa  področja kurikula in tam doživeti različne aktivnosti, kot tudi gibanje. V gozdu bodo postali slikarji, umetniki, raziskovalci, naravoslovci, plesalci in še kaj. Zelo se veselijo prestavitve dejavnosti iz prostorov vrtca v zavetje gozdov in prednosti svežega zraka, gibanja in krepitve imunskega sistema. Predvsem pa, da v veliki meri dodajo k njihovemu vsestranskemu raziskovanju in razvoju.

Načrti za prihodnost so, da se še bolj povežejo z naravo, si v gozdu ustvarijo gozdno učilnico in čim več časa preživijo v njej.