OŠ Podzemelj

 Podzemelj 11a, 8332 Gradac

 Kontaktna oseba: Petra Orož

 Z inštitutom za gozdno pedagogiko ter Mrežo gozdnih vrtcev in šol so se seznanili na spletu, med karanteno koronavirusa. Že od nekdaj se trudijo preživeti vsak dan med poukom vsaj kakšno uro zunaj in v bližnjem gozdu, tako da jim je bila ideja takoj blizu. Ko so se v maju vrnili v šole, so se še bolj zavestno trudili, da so vsebine iz učilnic preselili ven v gozd.

Gozdno pedagogiko zaenkrat v svoj pouk uvajajo v 1.a in 1.b razredu njihove šole. Ideje črpajo s spletne strani in FB profila Mreže gozdnih šol in vrtcev, nekatere pa se njim ali otrokom porodijo same. Otroci so nad učenjem v gozdu navdušeni, še posebej, ko delo zavijejo v zgodbo ali izziv. Radi pa imajo tudi sproščeno igro brez navodil. Pri tedenskem načrtovanju so pozorne na to, katere vsebine bi se dale obdelati v gozdu in se na njih pripravijo. Velikokrat se odločijo za medpredmetno povezovanje, saj je tako pouk bolj življenjski in je na voljo več časa. To je ena izmed prednosti tovrstnega dela. Seveda pa je prednosti še ogromno: zdravstveni vidik, gibalni razvoj otroka, osmišljanje vsebin, motivacija otrok, povezovanje z naravo, spoznavanje narave v živo in ne preko knjig ter drugih medijev, sodelovalno učenje. Izziv jim zaenkrat predstavlja časovno usklajevanje, da jim ne zmanjka časa za vsebine, ki pa morajo biti utrjene v razredu (npr. pisanje).

Zaradi vseh naštetih prednosti bodo tudi v prihodnosti nadaljevali s tovrstnim delom, samo še bolj poglobljeno. Udeležili se bodo tudi seminarjev gozdnih šol, da dobijo še kakšno idejo in se seznanijo z novimi pristopi.