OŠ PIVKA, PŠ Šmihel

Prečna ulica 3, 6257 Pivka

Kontaktna oseba: Kristina Rojc

V šolskem letu 2022/ 23, so na podružnični šoli Šmihel začeli redno odhajati v gozd, ki je v neposredni bližini šole. Sodelovali so učenci od 1. do 4. razreda. Gozd so obiskovali enkrat do štirikrat mesečno. Ob tednu otroka so na željo učencev preživeli cel dopoldan v gozdu. Ideje za izvajanje gozdne pedagogike so črpali iz spleta in jih usklajevali z učnim načrtom. Opazili so, da se učenci v gozdu zelo umirijo, so bolj motivirani in pripravljeni za delo, v naravi se je vzpostavilo delo po skupinah, manj je bilo konfliktnih situacij v primerjavi z delom v učilnici. Vedno so imeli po vodeni dejavnosti tudi prosti čas. Menijo, da se v gozdu, da izpeljati marsikatero učno uro ne glede na učni predmet. Učitelj ima s pripravo na pouk v gozdu več dela in priprav, vendar se splača vložiti delo in trud.

Njihovi načrti za prihodnje šolsko leto so: tedensko obiskovanje gozda – po dve šolski uri, dokončati hišico oz. mini učilnico na prostem, načrtovanje dneva dejavnosti – naravoslovni dan v gozdu.