OŠ MISLINJA

Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja

Kontaktna oseba: Monika Pušnik Pirnat

 

V šolskem letu 2022/23 se njihova šola prvič vključuje v projekt. Gozdna pedagogika bo vključevala medsebojno sodelovanje oddelkov, nadgrajevanje učnih vsebin in izmenjavo didaktičnih pripomočkov. V preteklih letih so v proces učenja vključevale veliko dejavnosti na prostem, saj imajo možnost izvajanja pouka v bližnjem gozdu, obrobju gozda, na travniku, v učilnici na prostem in na šolskem vrtu.

Njihov načrt o izvajanju pouka v bližnjem gozdu, obrobju gozda, na travniku, v učilnici na prostem, na šolskem vrtu:

✓ landart, gradnja bivakov, iskanje barv v naravi,

✓ tiskanje drevesnih listov, risanje z rastlinami

✓ ustvarjanje in igranje na zvočila iz narave …

✓ branje pod krošnjami

✓ razporejanje naravnih materialov, štetje, prikazovanje,

iskanje oblik,

✓ poligon v gozdu, meditacija pod krošnjami dreves

✓ okoljska vzgoja: skrb za okolico

Pri tem bodo uporabljali gradiva, ki jih že imajo na šoli: Gozdončke (kartončki s fotografijami rastlin in živali iz gozda, z idejami za delo), Gozdne ideje izpod listne odeje (primerno za 1. VIO), Priročnik: Učenje v naravi /ZRSS/, Zbornik: Naravni didaktični materiali /DUPŠ/ , Mreža gozdnih vrtcev in šol: Gozdne ideje izpod listne odeje /30 kartic/, Priročnik za dejavnosti v naravi: Danes se učimo zunaj /CŠOD/.

Sledili bodo FB profil: Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

Načrtovali V-I dela v gozdu (v letnih pripravah) za naslednje šolsko leto.

Verjamejo, da bodo aktivnosti v povezavi z novimi spoznanji projekta še nadgradile in povezale, v dobrobit učencev in delile primere dobre prakse malih šol, ki živijo z in v naravi.