OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM

Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem

Kontaktna oseba: Nataša Račič

 

Na OŠ Leskovec pri Krškem izvajajo gozdno pedagogiko predvsem v prvi triadi in sicer v zadnjih dveh letih. Sodeluje nekaj učiteljic z s krajšimi obiski gozda nekajkrat letno. V šolskem letu 2020/21 so bili v gozdno pedagogiko vključeni učenci prvega razreda, ki so obiskovali gozdno učilnico enkrat tedensko. Ideje učiteljice črpajo iz literature, iz spletne strani Inštituta za gozdno pedagogiko, FB strani Mreža gozdnih vrtcev in šol, ter seminarjev. Želijo si, da bi tako poučevanje pritegnilo še več učiteljev. Težavo jim predstavlja le organizacija spremstva za več kot 15 otrok.

Menijo, da so stiki z naravo pomembna predpostavka za zdrav duševni razvoj otrok. Gozd, travnik, polje, potok, zelenje, drevesa, živali, sveži zrak, vse to ima bogata naravna učilnica, ki ima za strop nebo in otroke pritegne k zaznavanju in spontanemu raziskovanju. Narava jih v svoji močni umirjenosti tudi motivira za učenje, sodelovanje, razvoj govora, navezovanje stikov, občutek pripadnosti skupini, medsebojno sodelovanje in pomoč in jim omogoča razvoj motoričnih veščin ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov.

Na srečo imajo v bližnjo okolici šole več mirnih kotičkov v naravi, v katerih s prilagoditvami dosegajo vse učne cilje. V gozdu je mogoče uresničiti vse učne cilje pri vseh predmetih, s primernimi in dobro načrtovanimi aktivnostmi, katerim je dodano še koristno gibanje na svežem zraku. Največjo prednost vidijo v večsenzornem učenju.

Iz gozdnega dne se vedno vrnejo razvedreni, odzivi otrok so navdušujoči, saj vedno sprašujejo, kdaj gredo spet v gozd. Vsakokrat pridejo iz gozda bogatejši za različne izkušnje in doživetja. Tudi starši podpirajo tovrstne dneve. Gozd ponuja izkustveno učenje za kvalitetno življenje. Stik z naravo je enako pomemben kot redno gibanje in zdrava prehrana, zato naj velja: »POVEZUJMO SE Z NARAVO!«