OŠ KUNGOTA, PŠ SVEČINA

Plintovec 10c, 2201 Zgornja Kungota

Kontaktna oseba: Bernarda Šlehta

Na Podružnici Svečina, katero obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda, že od šolskega leta 2018/2019 izvajajo gozdno pedagogiko. Začela se je kot oblika razširjenega programa RaP (Gibanje), z naslovom Elementarne igre v gozdu. V letošnjem šol. letu (2019/2020) pa so gozdno pedagogiko začele izvajati vse učiteljice, ki poučujejo na šoli. Ideje za izvajanje pouka črpajo s spletnih strani in Facebook strani Mreže gozdnih šol. Učenci se v gozd oz. v njegovo okolico podajo vsaj enkrat tedensko, saj je ta zelo blizu šole.

Učencem je zelo všeč, da se pouk izvaja zunaj na prostem oz. v gozdu. Tako učilnico v šoli večkrat zamenjajo za učilnico na prostem. Učenci imajo radi aktivnosti, ki jih izvajajo zunaj, pa četudi gre za branje ali pisanje. Vse dejavnosti, ki jih izvajajo, se prepletajo z vsemi učnimi načrti OŠ. Učenci v gozdu štejejo plodove, z njimi računajo, jih razvrščajo, primerjajo, po gozdu tekajo, skačejo, se igrajo različne igre, pojejo pesmi, izdelujejo instrumente, poslušajo glasove, likovno ustvarjajo iz naravnih materialov, opazujejo spremembe v naravi glede na letni čas, raziskujejo živalski in rastlinski svet. Seveda pa učiteljice ne pozabijo tudi na sprostitvene dejavnosti.

Starši so nad takšnim načinom učenja navdušeni in tudi pripravljeni sodelovati ter pomagati.

Učiteljice so pri pouku pozorne na multisenzorno učenje, ki je tudi velika prednost takšnega pristopa. Tovrstno učenje jim je v izziv, vendar hkrati tudi v veliko veselje, saj vidijo, kako učenci uživajo v takšnem pristopu. V načrtu je, da bi se še večkrat podale v gozd in še več vsebin obravnavale na ta način, oz. v tem okolju. Tako imajo v mislih izdelavo čisto prave učilnice na prostem. Zavedajo se, da je pomembno, da učenci poznajo naravno okolje, ki jih obdaja in da znajo z njim sobivati.