OŠ KOZJE, ENOTA VRTEC ZMAJČEK KOZJE

Kozje 127/A, 3260 Kozje

Kontaktna oseba: Simona Jazbec

 

Vrtec Zmajček Kozje obdajajo kozjanski gozdovi, travniki, hribi, njive, ribniki. So vrtec sredi narave, zato se jim zdi nujno potrebno, da otroci naravo okoli sebe doživljajo z vsemi čutili. V bližini vrtca je gozd, kamor zahajajo otroci že več generacij. V gozdu imajo otroci možnost, da ga spoznavajo v vseh letnih časih, ga raziskujejo, se igrajo z naravnimi materiali, razvijajo domišljijo in ustvarjalnost.

Otroci so že spoznali gozd, drevesa, plodove, gozdne živali, rastline, premagovali naravne ovire, čutno spoznavali gozd skozi poslušanje zvokov, vonjanje in dotikanje. Strokovne delavke so otroke opozorile, da smo v gozdu obiskovalci in je prav, da spoštujemo dom živali in rastlin.

K sodelovanju so povabili Kozjanski park, s katerim bodo izvajali različne gozdne delavnice. V bližini imajo gozdno učno pot, katero imajo namen obiskati. Ker so z gozdom povezana tudi pravljična bitja, bodo v skritem kotičku gozda brali pravljice.

V šolskem letu 2021/22 so se vse skupine Vrtca Zmajček Kozje pridružile Mreži gozdni vrtcev in šol, ker želijo, da se otroci v naravi celostno razvijajo ter so ob tem srečni.