OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Kontaktna oseba: Brigita Čeh

 

OŠ Ivana Cankarja Ljutomer stoji na robu mesta, na hribu, kjer se nahaja v neposredni bližini gozda, travnika in sadovnjaka. V okolici zgradbe stojita še šolski vrt in čebelnjak. Vse skupaj pa učencem nudi neposreden stik z naravo. V mrežo se je šola vključila v šolskem letu 2022/23.

Med poukom se pogosto odpravijo na prosto, kjer se učijo s pomočjo narave. Gozd učencem predstavlja svojevrstno igrišče, ki vsakodnevno spreminja svojo podobo z različnimi hiškami, kotički in igralnicami, po njihovih zamislih in izvedbah. Ob robu gozda nastajajo tudi posamezni elementi učilnice na prostem, ki jo gradijo učitelji, starši in učenci skupaj. Učenci v gozdu spoznavajo števila in barve, berejo knjige, pečejo kostanj, udejanjajo likovne zamisli, spoznavajo lastnosti prsti, urijo naravne oblike gibanja. Pri pouku tujega jezika skozi gozdno orientacijo iščejo skriti zaklad. Petju otroških glasov, ob spremljavi kitare, pri urah glasbe, pa pogosto prisluhnejo tudi gozdne živali.

Želijo si, da se še več gozdne pedagogike vnese v pouk in druge dejavnosti na šoli, zato načrtujejo, da se bo gozdna pedagogika izvajala dvakrat mesečno, pri pouku na razredni stopnji in v podaljšanem gibanju. Občasno se bodo v gozd odpravili tudi učenci predmetne stopnje.