OŠ HELENE PUHAR KRANJ

Kidričeva cesta 51

4000 Kranj

Kontakta oseba: Špela Štefe

Gozdne dni so začeli izvajati v šolskem letu 2022/23 in v šolskem letu 2023/24 bodo s to idejo nadaljevali. V gozd se bodo, z učenci 1., 2. in 3. razreda nižjega izobrazbenega standarda, odpravili vsak petek in tisti dan pouk v celoti izvedle v gozdu.

Otroci so bili nad gozdnimi dnevi, ki so potekali prejšnje leto navdušeni, opazili so, da je neprimernega vedenja manj in da je pripravljenost otrok za pouk veliko boljša.

Ideje črpajo iz izobraževanj in socialnih omrežij, ki so namenjena tovrstnim vsebinam. Glavni izziv izvajanja pa je pridobiti zaupanje staršev za izvajanje pedagoškega dela v gozdu, predvsem v dneh s »slabim« vremenom.