OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

Laporje 31, 2318 Laporje

Kontaktna oseba: Gloria Kolar

 

Okolica osnovne šole ponuja toliko naravnih bogastev, zanimivih gozdnih poti in mokrišč, da jim tako v času pouka, kot tudi podaljšanega bivanja ni nikoli dolgčas. Največ časa preživijo v šolskem parku, na šolskem vrtu ali pa se odpravijo na krajše pohode v okoliške gozdove. Zelo radi nabirajo naravne materiale iz katerih ustvarjajo ter se z njimi igrajo, opazujejo živali in naravo, gradijo bivake, skrbijo za želvo in šolski vrt, jedo sadje in zelenjavo, ki so jo pridelali na šolskem vrtu v okviru interesnih dejavnosti in krožkov v OPB, tečejo, skačejo in še bi lahko naštevali. Okolico torej izkoriščajo za učenje in pouk v naravi, razvijanje odnosa do narave, pridobivanje novih izkušenj, razvijanje zmožnosti sodelovanja, radovednosti in domišljije, kot tudi za zabavo, razvijanje zdravih navad in za njihovo dobro počutje.

Gozdno pedagogiko vpeljujejo v pouk in delo v podaljšanem bivanju. Letos pa so se odločili, da se učiteljice z učenci prve triade v okviru podaljšanega bivanja priključijo Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije ter tako dejavnosti še bolj osmislijo. Njihov cilj je, da postanejo pravi naravni detektivi in z vsemi čutili raziščejo pestrost naših travnikov, okoliških vod in gozdov.