OŠ DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO

Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto

Kontaktna oseba: Gabriela Maček

 

So šola za učence s posebnimi potrebami, ki pri izvajanju VIZ procesa potrebujejo konkretne ponazoritve, zato se tudi trudijo učence v čim večji meri učiti v naravnem okolju. Ravno zato so se v šolskem letu 2021/22 odločili, da se pridružijo Mreži gozdnih vrtcev in šol. S tem bodo učencem omogočili izkustveno učenje ter hitrejši napredek na vseh področjih učenja in razvoja. K izvajanju aktivnosti se bo priključila prva triada nižjega izobrazbenega standarda ter vsi oddelki posebnega programa. Gozdno pedagogiko bodo vključevali v izvedbo dni dejavnosti, kot tudi v pouk. S tem učencem hkrati omogočajo več gibanja, razvoj pozitivnega odnosa do narave ter jih navajajo na raziskovanje in samostojnost.