OŠ Dornberk, vrtec Dornberk in vrtec Prvačina

Gregorčičeva 30A, 5294 Dornberk

Kontaktna oseba: Radmila Sladojević

Bivanje v naravi je za otroke zelo pomembno, saj s tem napredujejo na vseh področjih (telesnem, socialnem, čustvenem …), razvijajo veščine in se učijo z različnimi pristopi ter metodami. Hkrati tudi otrokom v naravnem učnem okolju zagotavljamo veliko funkcionalnega gibanja, ki vpliva na razvoj otrokovih možganov.

V projektu sodelujeta obe enoti zavoda: VRTEC DORNBERK IN VRTEC PRVAČINA. Z otroki so se najprej pogovorili o gozdnem bontonu. Mlajši otroci so se podali v bližnji gozd, na igrišče, kjer so kotalili žogo, si jo podajali, iskali. Natikali so listke na palčke, se v skupini igrali s kostanji, želodi, bučami. Gozdne plodove so prenašali, z njimi polnili lončke, posodice, košare in tulce. Prisluhnili so zvokom, ki so prihajali iz gozda, tekali, odkrivali nove gozdne poti ter postavljali »gozdne poti« iz želodov.

Odpravili so se tudi do bližnje reke Vipave, kjer so izvajali sklop gimnastičnih vaj, pravljično jogo za otroke, metali kamenčke v vodo, peli znane pesmi ter z izrezano šablono rožice/metulja poiskali poljubno barvo/vzorec iz okolja. Otroci so v naravnem okolju praznovali rojstni dan. Najstarejši otroci so v gozdu opazovali spreminjanje dreves in odpadlo listje, vedno so imeli s seboj tudi košaro in povečevalna stekla. V košaro so nabirali stvari, ki so se jim zdele zanimive (liste različnih oblik, velikost, barv, kostanje, želode …), s povečevalnimi stekli pa so opazovali predvsem majhne živali, ki so jim prečkale poti.

V vrtcu so se pogovarjali tudi o tem, kaj je v naravi živo in kaj ne ter na sprehodu po gozdu poskusili najti čim več enih in drugih primerov.

Med hojo po gozdni poti so se igrali s kamenčki, po zemlji risali in pisali z leseno palico, nabirali, razvrščali in šteli gozdne plodove, opazovali in razlikovali drevesa, izvajali poligon med vejami in grmički, iskali poti po skrivnem labirintu, plezali po gozdni klančini, opazovali opravila in delovne stroje v gozdu, urejali paličice po velikosti in iskali geometrijske like v naravi.

Ker je bil september »mesec branja«, so v naravi, in sicer v bližnjem gozdu in oljčniku otrokom pripovedovali pravljice. Otrokom je bila »zelena igralnica« zelo všeč in komaj čakajo novih dogodivščin.