OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, OE VRTEC CIRKULANE IN OE VRTEC ZAVRČ

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane

Kontaktna oseba: Veronika Kodrič

 

V Mreži gozdnih vrtcev in šol sodelujejo vse skupine, od 1. pa do 6. leta starosti. V okolici imajo različna življenjska okolja, ki jih po zmožnostih obiskujejo. Ker si otroci v predšolskem obdobju največ zapomnijo, oziroma se naučijo z uporabo vseh vrst čutil, je takšen pristop k delu pozitiven, saj dobljena znanja lahko uporabijo pri nadaljnjem učenju. V prihodnje se bodo vsekakor velikokrat odpravili v gozd, na travnik, k mlaki in svoje majhne, a radovedne glavice napolnili z novimi spoznanji in izzivi.