OŠ BRŠLJIN

Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto

Kontaktna oseba: Maja Jazbec Jeraj

OŠ Bršljin je umeščena tik ob gozdičku in prostranih travnikih. Čeprav so mestna šola, si pestrost naravne dediščine štejejo v velik ponos in prednost pri izvajanju pouka na prostem. Elemente gozdne pedagogike učiteljice vključujejo v pouk že vrsto let, vendar delo do sedaj ni bilo ciljno evidentirano in načrtovano. Ideje črpajo iz narave, otrok, literature, različnih spletnih strani, v prihodnje pa si želijo tudi kolegialnih izmenjav gozdnih šol in izobraževanja na temo gozdne pedagogike.

Otroci so v naravi svobodni, so kar so, kar bodo lahko izkoristili tudi za opazovanje in formativno spremljanje otrok. Opažajo, da so nemirni otroci v naravi bolj umirjeni, zaprti otroci pa zaživijo, kar je še en razlog, da jih vleče ven.

V prihodnje bo njihovo poslanstvo delo s starši in sicer v smislu podpore, kako lahko aktivno in kakovostno preživljajo prosti las skupaj z otroki v objemu narave, ne glede na vremenske razmere in letni čas.

Izzive vidijo predvsem v nepredvidljivih situacijah, ki se lahko pripetijo v gozdu, ne bodo pa pozabile tudi izzive s katerimi se bodo srečevale pred odhodom v gozd: »Kako načrtovati vsebine, ki na sproščen in igriv način spodbujajo misleno gibalni razvoj otrok in pri tem upoštevati učni načrt?«

Gozd, travnik ,šolski vrt, sadovnjak in igrišče bodo postali njihov podaljšek učilnic, kjer bodo ustvarili kotičke in se vanje vračali v vseh letnih časih. Narava s katero je obdana njihova šola jim podarja zakladnico materialov, ki jih bodo z otroško domišljijo in iznajdljivostjo učiteljic zamenjali za doživetja in izkustveno učenje.

Zagotovo pa je njihova njvečja želja, da bi jim uspelo gozdno pedagogiko vključiti v učni načrt kot nekaj samoumevnega tudi v višjih razredih osnovne šole.