OŠ ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA

Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica

Kontaktna oseba: Tina Šivic

 

Šola stoji ob robu gozda Oble gorice. Gozd jim že od nekdaj služi kot učilnica na prostem in kot kraj kjer se učenci radi zadržujejo, igrajo, sprostijo in se učijo. Ob vročih poletnih dneh, pa je gozdna senca tudi kraj, kamor se lahko zatečejo in skrijejo pred toplimi sončnimi žarki.

Učiteljice razrednega pouka se gozda poslužujejo tedensko. V njem izvajajo učne ure vseh predmetov. Odvisno od učne snovi, ki jo pri posameznem predmetu obravnavajo. Gozd jim služi predvsem kot izvedba dela in učenja s konkretnim učnim materialom:

– štetje, računanje, urejanje, prirejanje pri matematiki;

– spoznavanje drevesnih vrst, plodov, živali, opazovanje spreminjanja narave v letnih časih pri spoznavanju okolja;

– zlogovanje, črkovanje, iskanje prvega glasu, sestavljanje rim, besed, povedi in zgodb pri slovenščini;

– prostor za izvajanje telovadbe, joge za otroke pri športu;

– prostor za ustvarjanje skupinskih likovnih del, pokrajine po svoji zamisli, ali kiparjenja pri likovni umetnosti;

– kot raziskovalnica, iskanje in spoznavanje živih bitij, ki se v njem skrivajo, ustvarjanje različnih zvokov, glasov in melodij s pomočjo materiala, ki ga najdemo v gozdu;

– kot gospodinjska učilnica: nabiranje gozdnih rastlin in kuhanje zeliščnih čajev, priprava sirupov,

– kot gledališče, branje pravljic, dramatizacija le teh.

Starši so z delom in učenjem v gozdu seznanjeni in ga podpirajo. Učenci so nad izvedbo pouka v naravi navdušeni, učne cilje lažje usvajajo, so pri učenju bolj aktivni, razvijajo svojo domišljijo in kreativnost ter so pri delu uspešni.

Učni načrt je zasnovan tako, da omogoča učitelju možnost poučevanja v gozdu. Posamezne učne vsebine zlahka prilagodijo učenju na prostem. Zlasti učencem v prvi triadi je za učenje zelo pomembno delo s konkretnim materialom, saj si učno snov na ta način lažje predstavljajo in jo zato boljše razumejo ter posledično hitreje usvojijo in povežejo z že znanimi dejstvi, znanji in izkušnjami. Učenje v gozdu je tudi življenjsko. Učenci pridobivajo konkretne spretnosti in znanja za vsakdanje življenje, urijo motorične spretnosti, razvijajo logično mišljenje in se naučijo znajti v različnih vsakodnevnih situacijah.

Prav zaradi omenjenih možnosti, ki jih kot šola imajo in zaradi izkušenj, s katerimi so se pri načrtovanju učnih ur že spoznali, so se odločili  za pristop k Mreži gozdnih šol Slovenije. Želijo si novih znanj, pridobiti nove ideje in spoznati nove načine in možnosti učenja in poučevanja, ki jih lahko ponudijo učencem, ter tudi tega, da bi lahko svoje ideje delili z učitelji, ki se tudi poslužujejo učenja in poučevanja v naravi.

V gozdu izvajajo tudi dneve dejavnosti. V prihodnosti bi si želeli imeti v gozdu tudi kakšne mize in klopi, kot so jih nekoč že imeli. Ena izmed idej jih nagovarja tudi k ustvarjanju senzorne gozdne učne poti. Žal zaenkrat zaradi različnih dejavnikov to ni mogoče, a verjamejo, da za vsako dobro idejo obstaja pot, ki lahko pripelje do željenega cilja.