II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje

Kontaktna oseba: Natalija Jenko

Že četrto leto izvajajo razredni projekt POUK V GOZDU. Vključeni so vsi učenci 2.b razreda. Večkrat v šolskem letu gredo v Mestni gozd Celje na drevesno hišico in imajo pod njo pouk v gozdu. Izvedejo vse ure po urniku. Pri predmetih uporabljajo različen gozdni material: plodove, liste, vejice, kamenčke za računanje, pisanje, oblikovanje števk, števil in črk, za vzorce, mandale, prikazovanje domače pokrajine, likovno umetnost, glasbila, športne rekvizite. V gozdu berejo pravljice, deklamirajo, počastijo Dan Zemlje Pri urah spoznavanja okolja pa doživljajo gozd in naravo z vsemi čutili, opazujejo njeno spreminjanje skozi letne čase in spoznavajo gozdno pedagogiko.

S sabo ne prinašajo šolskih potrebščin, ampak material za učenje poiščejo v gozdu. Spoznali so, da za učenje ne potrebujejo klasične učilnice in zvezkov.

Učenci so se na ta način aktivno povezovali z naravo, se urili v pozornem poslušanju in opazovanju sveta okoli sebe, razvijali ustvarjalnost in inovativnost pri reševanju problemov, krepili ljubezen do narave, razvijali motoriko in se gibali na svežem zraku v različnih vremenskih razmerah.  Odziv staršev je vsako leto odličen. Povezujejo se tudi z gospodom Boštjanom Hrenom. Lansko šolsko leto so posneli tudi prispevek za Infodrom na temo gozdnega bontona.