I. OŠ Žalec, POŠ Ponikva

Ponikva 18, 3310 Žalec

Kontaktna oseba: Tanja Vasle

V majhni vasici nad Žalcem stoji šola, ki jo vsako leto obiskuje približno 50 učencev od 1. do 5. razreda. Vas leži na osrednjem delu Ponikovske planote, ki je primer osamelega krasa. Obdana je z gozdom, kar tamkajšnjim otrokom omogoča neposreden stik z naravo. Učiteljice in učenci to prednost z veseljem izkoristijo in veliko časa preživijo zunaj. Pouk v gozdu ali na travniku je že nekaj let njihova stalna praksa, v letošnjem letu pa so se tega lotili načrtno. Učenci 1. in 2. razreda imajo pouk v gozdu vsak petek, ne glede na vreme. Tudi mi se držimo načela, da ni neprimernega vremena, so le neprimerna oblačila. V gozdu izvajajo vse ure pouka, saj je neizčrpen vir pripomočkov in informacij, s katerimi si pomagamo pri usvajanju novih znanj. V gozdni učilnici računajo, pojejo, likovno ustvarjajo, se gibajo in usvajajo jezikovne vsebine. Otroci so nad obliko dela navdušeni, obiskov gozda se zelo veselijo, prav tako pa idejo podpirajo in pozdravljajo starši. Učiteljice se zavedajo, da je to eden izmed načinov poučevanja, s katerim lahko otrokom ponudimo največ – izkušenjsko učenje v naravnem okolju.