ENOTA VRTEC KRIŽEVCI PRI OŠ KRIŽEVCI

Križevci 16b, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Kontaktna oseba: Jasmina Belec

 

V neposredni bližini vrtca je gozd, ki ga obiskujejo oddelki vrtca in je eden izmed spodbudnih učnih okolij, kjer poteka vzgojno izobraževalno delo. Strokovne delavke so ugotovile, da občasno preživeto dopoldne ni dovolj, da bi izkoristili gozd kot igralnico na prostem z vsemi prednostmi, ki jih prinaša, saj se otroci učijo izkustveno na podlagi načrtovanih dejavnosti, ki omogočajo, da otrok na s pomočjo čutil doživlja stvari, občuti, jih prime, dotakne, okuša ter tako napreduje na socialnem, jezikovnem, komunikacijskem, kognitivnem in gibalnem področju. Gozd je sam po sebi že motivacijsko sredstvo za otroke in vpliva na koncentracijo ter pridobivanje informacij v povezavi z vsemi področji kurikula.

Strokovne delavke, ki so se odločile za gozdno pedagogiko želijo doseči napredovanje otrok, na podlagi načrtnega dela, novih idej in aktivnega izkustvenega učenja v naravnem okolju.