V okviru usposabljanja iz gozdne pedagogike in interpretacije narave na Kočevskem, pri katerem je poleti 2017 sodeloval tudi Inštitut za gozdno pedagogiko, so nastala uporabna gradiva za osnovnošolske učitelje in pedagoške delavce.

Učna gradiva za skupine učencev so namenjena doživljanju narave na Orlovi poti in temeljijo na izkustvenem učenju. Na voljo so naslednja gradiva: gozdni učni načrt, predstavitveni listi o orlu belorepcu, sledeh gozdnih živali, sestavljanka, gozdne igre in gozdna prisega.

Za samostojne obiskovalce Orlove poti so na Občini Kočevje, ki je nosilec projekta LIFE Kočevsko, sofinanciranega s strani finančnega mehanizma LIFE+, pripravili novo zloženko. Vsekakor priporočamo obisk poti!

Učna pot z didaktičnimi pripomočki v spodnjem delu Kočevsko Reškega jezera obiskovalce seznanja z orlom belorepcem, okoliško naravo, bogastvom gozdov in drugimi Natura 2000 vrstami.