Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki vključujejo v svoj program gozdno pedagogiko in pedagoško delo v gozdu, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Trenutno je v “gozdno mrežo” povezanih 136 izobraževalnih ustanov iz Slovenije in zamejstva. Skupaj smo močnejši.

Vabljeni, da se nam pridružite!

– če ste radi v naravi
– če ste ustvarjalni in ideje ter spodbude z veseljem delite naprej
– imate ali želite pridobiti veščine za poučevanje izven vrtca ali šole.

Background

CILJI MREŽE GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je bila ustanovljena na pobudo Inštituta za gozdno pedagogiko, Razvojnega centra Srca Slovenije, Zavoda RS za šolstvo, Občine Kamnik in posameznih vrtcev ter šol. Danes mrežo koordinira in upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko. Cilji mreže:

– razvoj koncepta gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu
– vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih
– spodbujanje ustvarjalnosti, radovednosti, inovativnosti v učnem procesu. 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani podpira iniciativo Mreže gozdnih vrtcev in šol za pogostejše bivanje v naravnem okolju ob izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcih in šolah. Igra, učenje in preživljanje prostega časa v naravi lahko pripomorejo k vzpostavljanju pristnih vezi z naravnim okoljem in povečanju občutljivosti mladih zanj. Kot ustanova, ki izobražuje bodoče pedagoške delavce, se v svojih programih in s svojim delovanjem zavezujemo opozarjati na ta aspekt učnega okolja in promovirati prizadevanja Mreže. 

Background
Želite biti obveščeni o dogodkih in seminarjih? PRIJAVITE SE!

  KAJ JE GOZDNI VRTEC, GOZDNA ŠOLA?

  Načini vključevanja gozdne pedagogike v programe slovenskih vrtcev in šol so raznoliki in edinstveni. Slovenija je postala z lastno razvojno potjo primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru.

  V gozdni šoli ali vrtcu, otroci skupaj z vzgojitelji in učitelji redno obiskujejo bližnji gozd ter naravna okolja. Naše priporočilo je vsaj dvakrat mesečno v šolah in tedensko v vrtcih, pri čemer se upošteva zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti. Pedagoški delavci pri tem uporabljajo in razvijajo različne metode dela in pripomočke, s pomočjo katerih gradijo znanje otrok in krepijo njihov osebni razvoj.

  Gozdni vrtci in gozdne šole se ne nanašajo samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Postati »gozdni pedagog« pomeni premik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok, k upoštevanju razvojnih značilnosti in potreb otrok: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov, kritično razmišljanje, razvoj miselnih sposobnosti. Gozdni vzgojitelji in učitelji iščejo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja. Odprtega uma in z nekaj iznajdljivosti bodo zlahka dosegli izobraževalne cilje, ki sledijo kurikulu za vrtce in šole.

  VKLJUČITEV V MREŽO GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE 

  Nacionalni program Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije temelji na gozdni pedagogiki in prispeva k izobraževanju za trajnostni razvoj, pri tem vključuje kritična vprašanja, kot so biotska raznovrstnost, gospodarjenje z obnovljivimi naravnimi viri, podnebne spremembe in trajnostna poraba. Raziskovalni in akcijski pristopi učenja v slovenskih gozdovih omogočajo krepitev temeljnih veščin, kot so kritično in sistemsko razmišljanje, sodelovalno odločanje in prevzemanje odgovornosti za sedanje in prihodnje generacije.

  V Mrežo gozdnih vrtcev in šol se lahko vključijo vsi zainteresirani vrtci, osnovne šole, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebnimi in tudi srednje šole.

  ZAČETNI MODUL 

  je namenjen vsem, ki se želijo prvič vključiti v mrežo.

  V ŠOLSKEM LETU 2023/ 2024 NE SPREJEMAMO NOVIH ČLANOV!

  KAJ PREJMETE?

  – uvodno predstavitev s predavanjem
  – mentorsko podporo pri izvajanju programa za strokovno ekipo
  – dostop do mesečnih gradiv in idej za delo na naši spletni strani
  – 20 odstotni popust na naše izobraževalne seminarje.

  KAKŠNE SO VAŠE OBVEZNOSTI?

  – Izpolnitev pristopne izjave, s kratko predstavitvijo vašega dela, ki bo objavljena na naši spletni strani.
  – Ustanovitev skupine/strokovnega aktiva za razvoj področja gozdne pedagogike.
  – Načrtovanje in implementiranje dejavnosti s področja gozdne pedagogike v oddelke vrtca ali šole.
  – Izvedba vzgojno izobraževalnega procesa v gozdu, trikrat mesečno za šole in dvakrat tedensko za vrtce.
  – Zavod, ki je vključen v mrežo, objavi na lastni spletni strani okviren opis projekta in nalog z logotipom Mreže gozdnih vrtec in šol.
  – Zavod skozi celotno šolsko leto aktivno sodeluje pri razvoju in krepitvi mreže.
  – Plačilo članarine.

  NADALJEVALNI MODUL V ŠOLSKEM LETU 2023/ 2024

  je namenjen tistim, ki so že vključeni v mrežo.

  KAJ PREJMETE?

  – brezplačni dostop do mesečnih gradiv in idej za delo
  – 20 odstotni popust na izobraževalne seminarje
  – brezplačno udeležbo na izobraževalnih srečanjih Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije
  – mentorsko podporo pri izvajanju programa.

  KAKŠNE SO VAŠE OBVEZNOSTI?

  – Ustanovitev skupine/strokovnega aktiva za razvoj področja gozdne pedagogike.
  – Načrtovanje in implementiranje dejavnosti s področja gozdne pedagogike v oddelke vrtca ali šole.
  – Izvedba vzgojno izobraževalnega procesa v gozdu ali drugem naravnem okolju, vsaj trikrat mesečno za šole in dvakrat tedensko za vrtce.
  – Zavod skozi celotno šolsko leto aktivno sodeluje pri razvoju in krepitvi mreže.
  – Plačilo članarine.

  ZAKAJ POSTATI GOZDNI VRTEC, GOZDNA ŠOLA?

   

  Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

  Večina šol in vrtcev v Sloveniji ima dostop do gozda brez uporabe prevoznih sredstev. Toda v preteklosti in verjetno tudi v večjem delu današnjega izobraževanja je šola še vedno usmerjena v razred, besedilo v obliki prenosljivega znanja in učitelja kot poznavalca. Kurikul sestavljajo izbrana akademska znanja. V naši državi izobraževanje izven razreda ni zakonska zahtevano, zato je odločitev za odhod iz razreda v rokah posameznega vzgojitelja, učitelja ali vrtca oziroma šole.

  Poučevanje v naravnih okoljih v neposredni bližini vrtcev in šol je več kot primerno za celostni razvoj otrok, šol in vrtcev ter celotne lokalne skupnosti. Gozd in poučevanja na prostem nam namreč nudijo dovolj prostora za akademska znanja, razvoj socialnih veščin, izkušnje, sodelovanje in osebno predanost delu, radovednost, domišljijo in spontane individualne iniciative.

  20220406_103836

  Kontakt