GOZDNO MATEMATIČNI VZORCI

Opazovanje, štetje, zaporedja, gibanje, iskanje, poimenovanje sestavnih delov gozdnega ekosistema – zaporedij, živa in živahna zaporedja, iskanje in poimenovanje barv in oblik, pozornost in koncentracija, načrtovanje,…vse to v novem, novembrskem gozdnem delovnem listu. Ja, november je odličen čas za gozd, pot pod noge in pričakujemo vaše fotografije.